Szkolenia i kursy BHP
 


Kwalifikacje i uprawnienia jednego z naszych wykładowców:

- tytuł mechanika urządzeń precyzyjnych i automatyki przemysłowej
- tytuł magistra inżyniera zarządzania i inżynierii produkcji - specjalizacja zarządzanie logistyczne
- dyplom studiów  "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"
- dyplom Sztabu Ratownictwa Zielona Góra - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
- dyplom inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej

 

Dlaczego można nam zaufać:

- nastawiamy się na długookresową współpracę z naszymi Klientami
- proponujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy i nie mamy żadnego interesu w tym, aby działać na niekorzyść naszych Klientów
- satysfakcja Klientów jest priorytetem
- dotrzymujemy wyznaczonych terminów
- reagujemy na potrzeby klientów, ciągle się doskonaląc
- dajemy rabaty opierając się na programie lojalnościowym*

* zapytaj o program lojalnościowy wysyłając formularz

 

Jak długo ważne są szkolenia BHP:

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 3 lata
- Pracownicy na stanowiskach robotniczych (prace szczególnie niebezpieczne) 1 rok
- Pracownicy administracyjno - biurowi 6 lat
- Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami 5 lat
- Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP 5 lat
- Pracownicy inżynieryjno-techniczni 5 lat
- Pracownicy służby BHP 5 lat

 

Zapraszamy do odwiedzania naszego Bloga, gdzie odpowiadamy na często zadawane pytania..;)


 

 
 

SZKOLENIA:

  • Wstępne - instruktaż ogólny
  • Szkolenia okresowe
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie BHP
  • Okresowa ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • Udział w postępowaniu powypadkowym i sporządzanie dokumentacji
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
  • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy