Szkolenia i kursy BHP
 


Stres w pracy


 

Kiedy mamy do czynienia ze stresem w pracy? Co dzieje się z człowiekiem w sytuacji stresu? Kiedy stres w miejscu pracy staje się groźny?

 

Orzecznictwo sądowe kwalifikacja przyczyn zewnętrznych wypadku


 

Czy nieudzielanie pomocy pracownikowi, który zasłabł w miejscu pracy, stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku?
Czy stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych może zostać uznany za przyczynę wypadku?
W tym artykule przybliżymy orzecznictwo sądowe związane z uznaniem przyczyn zewnętrznych wypadków. Zapraszamy do lektury.
 

Wypadek przy pracy Informacje ogólne


 

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zmieniłeś zakład pracy nie zmieniając stanowiska czy powinieneś przejść szkolenie BHP


Dostajemy dużo pytań na ten temat, więc postaramy się w czytelny sposób odpowiedzieć na zadany problem. 

Bezpieczeństwo w szkole


 

 

Jak wykorzystać infrastrukturę szkolną do budowania świadomości dzieci względem ochrony życia?

1 2  »

 

 
 

SZKOLENIA:

  • Wstępne - instruktaż ogólny
  • Szkolenia okresowe
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie BHP
  • Okresowa ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • Udział w postępowaniu powypadkowym i sporządzanie dokumentacji
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
  • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy