Szkolenia i kursy BHP
 


Zmieniłeś zakład pracy nie zmieniając stanowiska czy powinieneś przejść szkolenie BHP


 

Przy zmianie zakładu pracy nowy pracodawca powinien zapewnić Ci szkolenie wstępne, nawet, jeśli u poprzedniego pracodawcy pracowałeś na tym samym stanowisku.

Na przykład osoba zatrudniona na stanowisku księgowej, zmieniając pracodawcę, musi przejść szkolenie wstępne BHP. Następnie teoretycznie w ciągu 12 miesięcy po zatrudnieniu powinna przejść szkolenie okresowe BHP. Podkreślamy „teoretycznie”.

Może się okazać, że osoba ta pół roku wcześniej odbyła takie szkolenie u poprzedniego pracodawcy. W takim wypadku, jeśli przedłoży obecnemu pracodawcy zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP na stanowisku księgowej, nie musi przechodzić kolejnego szkolenia okresowego BHP.

Co więcej szkolenie takie będzie również ważne, nawet, jeśli zmieniło się stanowisko pracy, ale program szkolenia uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego, które obowiązuje na nowym stanowisku pracy.

Podsumowując, przy zmianie pracodawcy, zawsze przechodzimy szkolenie wstępne, natomiast w przypadku szkolenia okresowego możemy przedłożyć aktualne zaświadczenie od poprzedniego pracodawcy.
 


 

 
 

SZKOLENIA:

  • Wstępne - instruktaż ogólny
  • Szkolenia okresowe
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie BHP
  • Okresowa ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • Udział w postępowaniu powypadkowym i sporządzanie dokumentacji
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
  • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy