Szkolenia i kursy BHP
 


Rodzaje szkoleń BHP - omówienie


 

 

Rozróżnienie szkoleń BHP

Generalnie rozróżniamy dwa rodzaje szkoleń, wstępne i okresowe. Dla jednych to oczywiste dla innych niekoniecznie, w praktyce dostajemy wiele pytań na ten temat. Stąd uważamy, że podjęcie tego tematu wydaje się być konieczne.
W licznych telefonach/wiadomościach od naszych klientów pojęcia te są mylone. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy pracownicy przechodzą szkolenie wstępne, a kiedy szkolenie okresowe z tematyki BHP.

 

Szkolenie wstępne BHP

Przechodzi pracownik nowoprzyjęty do pracy. To szkolenie odbywa się pierwszego dnia pracy. Dzieli się na dwa etapy. Instruktaż ogólny, który w większości przypadków przeprowadza inspektor ds. BHP oraz instruktaż stanowiskowy, przeprowadzany przez pracodawcę, bądź bezpośredniego przełożonego z działu.

W zależności od zajmowanego stanowiska pracy, szkolenie to trwa od jednego do dwóch dni. Instruktaż ogólny, trwa według programu minimum 3 godziny. Natomiast instruktaż stanowiskowy w zależności od stanowiska pracy:
-minimum 2 godziny dla stanowisk administracyjno-biurowych oraz innych narażonych na czynniki uciążliwe,
-minimum 8 godzin dla stanowisk robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych (szkolenie to rozdzielamy na dwa dni, ponieważ, gdy mamy 8 godzinny czas pracy instruktaż ogólny 3 godziny plus 8 godzin instruktażu stanowiskowego daje nam minimum 11 godzin szkolenia)

Bardzo ważne, w związku z pojawieniem się ofert firm świadczących usługi e-szkoleń.
Szkolenie, o którym mowa NIE MOŻE się odbyć w formule e-szkolenia, tylko TRYB STACJONARNY!!

 

Szkolenie okresowe BHP…

Przechodzi pracownik w trakcie zatrudnienia w odpowiednich czasookresach.

Pierwsze szkolenie okresowe pracownik powinien przejść odpowiednio:
- do 6 miesięcy po odbytym szkoleniu wstępnym (kadra kierownicza), a później co 5 lat,
- do 12 miesięcy po odbytym szkoleniu wstępnym (pracownicy pozostali), a później co 1 rok lub 3 lata (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, BRAK MOŻLIWOŚCI E-SZKOLENIA!!), a później, co 5 lub 6 lat pozostali


O programach, liczbie godzin nie będziemy w tym momencie się rozwodzić, zachęcamy do kontaktu, w razie niejasności postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie…☺


 

 
 

SZKOLENIA:

  • Wstępne - instruktaż ogólny
  • Szkolenia okresowe
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie BHP
  • Okresowa ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • Udział w postępowaniu powypadkowym i sporządzanie dokumentacji
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
  • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy